Comunicat de Catalunya Diu Prou en relació al FLA

Sobirania Fiscal 1

Després de l’anunci del govern espanyol que obligarà la Generalitat a deixar que controli totes les despeses que genera si vol rebre els diners del FLA, Catalunya Diu Prou vol expressar el següent posicionament:

Si la Generalitat de Catalunya recaptés el 100% dels impostos que genera el país, no només no necessitaria accedir al crèdit a través del FLA, sinó que tindria superàvit fiscal i podria eliminar les retallades que ha hagut d’aplicar els darrers anys.

Catalunya Diu Prou va posar en marxa, fa quasi quatre anys, un mecanisme per pagar els impostos de forma legal a l’Agència Tributària de Catalunya.

Si totes les empreses i administracions en fessin ús la Generalitat tindria el control sobre la recaptació dels impostos i podria decidir com els gestiona. Ara estem en la situació oposada.

L’anunci del govern espanyol és una humiliació pel poble de Catalunya i mereix una resposta contundent per part del govern català.

 

Per tot l’exposat anteriorment, la nostra plataforma demana al govern català el següent:

Que totes les administracions i empreses públiques de la Generalitat i aquells municipis i administracions supramunicipals sota el poder dels partits que han sostingut el govern passin a liquidar tots els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir del següent mes/trimestre.

Que el govern, amb el suport dels partits i organitzacions socials que estan a favor d’un estat propi i independent per Catalunya, iniciï en el termini més breu possible una campanya institucional per animar les empreses i ciutadans del país a liquidar els seus impostos a l’ATC, en lloc de fer-ho a la hisenda espanyola, utilitzant el tràmit telemàtic oficial ja existent a la web d’aquesta administració de la Generalitat.