«

»

abr. 25

El TC tomba una altra llei catalana: Ara la del “fracking”

frackEl Tribunal Constitucional ha tombat una altra llei catalana, ara la que prohibia el fracking. El ple del TC ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat que el govern espanyol va presentar contra la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i que, entre altres, prohibeix la pràctica del ‘fracking’ a Catalunya i l’establiment de superfícies comercials de més de 800 metres quadrats dins de les trames urbanes.

La sentència anul·la l’article 167.1 que prohibia la fracturació hidràulica com a tècnica per a l’exploració, investigació i explotació de jaciments hidrocarburs, argumentant que envaeixen les competències de l’Estat. La llei prohibia aquesta tècnica d’extracció de gas i petroli del subsòl si afectava el medi ambient, el paisatge o les condicions socioeconòmiques d’una zona, entre altres possibilitats.

El TC també anul·la la disposició transitòria 8a que prohibia la implantació d’establiments comercials amb una superfície igual o superior a 800 metres quadrats dins de les “trames urbanes consolidades argumentant que  la llei catalana “no exterioritza cap motiu per limitar tan fortament la implantació d’establiments comercials de més de 800 m2” i, per tant, la norma contradiu “frontalment” el que estableix la Llei espanyola 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de servei.

El TC va suspendre la llei catalana el novembre del 2014, però va aixecar provisionalment la suspensió el març del 2015.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: