La situació actual de la Hisenda Pròpia Catalana. La peça clau

Josep Maria Bellmunt i Bardas (Ara o Mai)

 

Imagen-de-una-oficina-de-la-Ag_54304746048_53389389549_600_396El ple del Parlament va aprovar el passat 27 de setembre una proposta de CiU i ERC en la qual s’instava a que l’Agència Tributària Catalana assumeixi la gestió plena, inclosa la recaptació, de “tots els tributs suportats a Catalunya ” abans que finalitzi el primer semestre de 2014. La proposta de resolució va comptar amb els vots favorables de CiU i ERC, i amb les abstencions d’ICV-EUiA i la CUP.

Tot plegat com a peça necessària per a poder disposar d’unes estructures inicials bàsiques quan s’aconsegueixi la independència, i també per respondre a la demanda i a l’esforç que ja es fa des de la societat civil, on el col·lectiu Catalunya Diu Prou ja fa més d’un any i mig que liquida directament a Agencia Tributària Catalana (ATC), en lloc de fer-ho a l’espanyola, els impostos de milers de catalans ( empresaris durant tot l’any i persones físiques per a la declaració de la renda), i també de més de cinquanta ajuntaments i Consells Comarcals, així com els diputats d’ERC i la CUP al Parlament, i els d’ERC al Congrès de Madrid, que s’han afegit a la campanya de sobirania fiscal. La mateixa Associació de Municipis per la Independència (AMI) s’ha compromès a que tots el 700 ajuntaments  que en formen part liquidin les taxes també a l’ATC aquest proper any.

De moment, aquest diners són traspassats per l’Agència Catalana a  l’Espanyola, en una acció plenament legal dins l’ordenament administratiu de ‘estat espanyol, però va preparant, musculant, informant (dades fiscals) i incentivant el creixement de l’Agència Tributària, per quan arribi el moment d’assumir el 100% de les funcions que se li han encomanat.

Per dotar l’Agència dels mitjans necessaris per complir amb la seves funcions es va aprovar que seria creat el cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat. També dins les propostes conjuntes CiU- ERC que figuren sota l’epígraf “estructures d’estat”, se’n va aprovar una en què s’insta a la conversió de l’Institut Català de Finances ( ICF ) en un banc públic .

També està previst el disseny de ”l’Administració de la Tresoreria de la Seguretat Social catalana”, per garantir en el futur el pagament de les pensions i prestacions d’atur dels catalans, i s’ha prorrogat el conveni signat per l’Agència Tributària amb les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per poder aprofitar l’estructura recaptatòria de què disposen les diputacions, que recapten i gestionen alguns impostos cedits per municipis petits i mitjans (els grans municipis liquiden directament  a l’estat).

De moment el govern ha incrementat un 29% el pressupost de la secretaria d’Hisenda, que té l’encàrrec  de “desenvolupar” l’Agència Tributària. Actualment l’Agència Tributària Catalana hi treballen directament unes 470 persones, repartides en 4 oficines a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, però a la resta del territori disposa d’unes 55 oficines liquidadores, i té delegades les funcions en el cos de Registradors de la Propietat, que depenen directament de l’estat espanyol, que cobren en funció dels actes que fan, i als que se’ls hi va renovar el contracte ara fa just un any, en una decisió força criticada perquè era una bona oportunitat per disposar al territori d’agents propis de la Generalitat.

L’Agencia Catalana actualment recapta directament només un 6% del total d’impostos dels catalans (impost sobre successions i donacions, impost sobre el patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tributs sobre el joc, gravamen de protecció civil, etc..). Els tres grans impostos estatals, IRPR, IVA i impost de societats són recaptats única i exclusivament per l’estat espanyol.

La secretària d’Hisenda te ara assignat un pressupost de 35 milions d’euros, d’aquests 5,5 milions estan destinats a la implementació de nous sistemes tecnològics per gestionar i recaptar els tributs dels catalans. Però per entendre la magnitud de tot plegat, cal dir que l’Agencia Tributària Espanyola disposa d’uns 27.000 treballadors, i d’un pressupost de 1.314 milions d’euros.

Està prevista la creació de nous llocs de treball a l’Agència Tributària Catalana, i també es preveu que funcionaris d’altres cossos de l’Administració Catalana hi puguin exercir funcions. Un altre dels cossos imprescindibles a crear és la dels tècnics gestors tributaris, que vetllaran per evitar el frau fiscal i detectar  l’incompliment de les obligacions tributàries.

Pel primer semestre del 2014, el govern s’ha compromès a crear un nou projecte de llei, que regularà els cossos i les escales d’adscripció a la Hisenda, per poder assumir totes  les competències de gestió i recaptació d’impostos.

Tots aquells interessats en fer sobirania fiscal i pagar directament a Catalunya us podeu informar a la pàgina de Catalunya Diu Prouo al correu comunicacio@catalunyadiuprou.cat