Les pensions només estan assegurades en una Catalunya independent. “L’efecte seu”.

efecte seuEn els darrers 15 anys (1995-2010), el saldo favorable entre el que han aportat els catalans a les prestacions socials, i el que han rebut, entre pensions i subsidi d’atur, dóna com a resultat la impressionant  xifra de 24.774 milions d’euros. Això suposa que cada català va aportar en aquests 15 anys al còmput total de les pensions dels espanyols 3.384 euros, molt més del que van rebre via pensions o subsidis d’atur. En canvi, en aquest període la resta de l’estat va patir un dèficit de 86.332.000 d’euros, el que suposa un saldo negatiu de 2.228 euros per persona.

Un informe de 636 pàgines elaborat por el “Instituto de Estudios Fiscales ( IEF ), organisme públic de l’estat dependent d’Hisenda, que només analitza dades de l’exercici 2011, i que mostra una àmplia documentació que serà utilitzada pel ministeri de Cristóbal Montoro per confeccionar les balances fiscals de cada comunitat, situen a Galícia ( 1.779 milions d’ euros ), Astúries ( -1.774.000 ), Castella i Lleó ( -1.707 milions ), Andalusia ( -1.184 milions ), i El País Basc ( -885 milions ) com les comunitats amb més  desfasament entre els ingressos que aporten els treballadors d’aquests territoris a la Seguretat Social, i el que reben els jubilats que hi viuen mitjançant pensions contributives, segons la documentació que es pot trobar a la pàgina l’Institut de Estudis fiscals , corresponent al 2011. Després segueixen El País Valencià  (- 470 milions) Aragó ( 414 milions de dèficit ), Cantàbria ( 399 milions ), Extremadura ( -349 milions ), Castella-la Manxa ( -162 milions de desfasament ) , Catalunya (- 51 milions ) i La Rioja ( -49 milions d’euros ) .

salaA l’informe confeccionat per l’IEF trobem  que al 2011, hi ha 4 autonomies que tenen un saldo positiu. Es tracta de Madrid ( 4.011.000 d’euros de superàvit ), Canàries ( 690 milions d’euros ), Balears ( 468 milions d’euros ) i Múrcia ( 167 milions ), però val a dir que la comunitat madrilenya  que va ingressar 17.293.000 milions mentre que en gastava en les pensions contributives 13.282.000, els experts consultats afirmen que aquesta enorme diferència és conseqüència de “l’efecte seu” , el que significa que  moltes empreses paguen als seus treballadors la Seguretat Social a Madrid, perquè és on hi ha la seu social malgrat que aquests empleats treballin i generin els ingressos en d’altres comunitats.

En el cas català l’efecte seu, que ja es va quantificar en l’estudi: “Els impostos d’una Catalunya Independent” realitzat per a Catalunya Diu Prou per les Dres. en Economia, Núria Bosch i Marta Espasa, expertes en Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, estava quantificat, per al 2010, en més de 8.000 euros, que es generaven a Catalunya i es pagaven en d’altres comunitats, majoritàriament a Madrid, diners que en una Catalunya independent es quedarien a l’estat català.