Sobirania Fiscal: El Consell Assessor per a la Transició Nacional assumeix les tesis de la campanya de Catalunya Diu Prou

Josep M.Bellmunt i Bardas

catdiuprou-ERC-i-CUP-pagament-rendaEl Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) ja ha plantejat en el darrer informe sobre la Hisenda Pròpia, presentat amb data 20 de desembre, l’escenari que s’obrirà, si com es de preveure, no hi ha un acord amb l’estat espanyol ( el document contempla les dues possibilitats), sobre el traspàs de la gestió dels tributs a Catalunya, i que porta a conclusions i raonaments pràcticament similars als de la campanya de sobirania fiscal que des de fa 20 mesos va iniciar la plataforma Catalunya Diu Prou.

És a dir que el CATN assumeix gairebé en la seva totalitat les tesis de la campanya de sobirania fiscal, que ha portat a milers de persones físiques, empreses, autònoms, desenes d’ajuntaments i Consells Comarcals, així com a diputats al Parlament i al Congrés, a pagar voluntàriament els seus impostos estatals a l’Agència Tributària Catalana, desafiant al govern espanyol, davant la tebiesa inicial del Govern Català, que ha tolerat, però no estimulat, aquest gest de coratge.

El CATN, entre d’altres, diu en el seu informe: “Molts catalans es pregunten què passaria si, desprès de tres-cents anys de submissió fiscal a l’Estat espanyol, els catalans paguéssim els nostres impostos a l’Administració Tributària de Catalunya…., i segueix dient  que el Govern de la Generalitat ha de comptar amb la col·laboració de la societat catalana, i guanyar-se la confiança dels contribuents perquè es simplificaria moltíssim la construcció de l’estructura administrativa responsable de l’aplicació del sistema tributari, en un entorn de confiança i cooperació amb la societat civil…, i “que aquesta consciència fiscal dels catalans constitueix l’actiu principal per l’èxit, perquè la Generalitat de Catalunya difícilment disposarà de tots els recursos humans, materials, jurídics i tecnològics necessaris per a exercir una força institucional suficient per fer front a l’incompliment de les obligacions tributàries que les lleis del Parlament de Catalunya puguin establir”.

De fet l’informe dedica tot l’apartat 3, del capítol IV, titulat: “Mesures per donar servei als contribuents catalans que volen complir les seves obligacions tributàries amb l’Estat espanyol per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya” a “analitzar les estratègies que  el Govern de la Generalitat ha d’adoptar davant  la realitat actual en que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i moltes Corporacions Locals ja fan efectiu el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Estat espanyol per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya”, i s’afirma que “la Generalitat hauria de prestar el servei de gestió que li demana una part de la ciutadania i de les entitats públiques i privades de Catalunya, facilitant-los-hi la possibilitat de decidir lliurement davant de quina Administració prefereixen fer els tràmits per a la liquidació i pagament dels impostos de titularitat estatal.”

I demana que la Generalitat garanteixi als contribuents que hagin escollit aquesta via de pagament directe a Catalunya, que no rebran cap tipus de  sanció o conseqüència per part de l’Estat espanyol, i per això li requereix que posi en marxa amb celeritat l’aparell logístic que permeti gestionar un important volum de pagaments, que serà creixent, amb destinació a l’AEAT. També per això l’informe demana automatitzar el procediment de recaptació per reduir el mínim el temps de  transferència de les dades entre ambdues Administracions.

També es demana, de la mateixa forma que ho ha fet Catalunya Diu Prou, de separar els pagaments que es reben amb destinació a l’estat espanyol, de la resta de pagaments a la Generalitat de Catalunya, per poder conèixer  la realitat de contribuents catalans que ja paguen a Espanya utilitzant l’ATC.

Els arguments legals que esgrimeix l’informe també coincideixen, l’article 204.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que diu que la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels impostos de titularitat estatal es poden delegar a la Generalitat. Però aquí caldria afegir també la Llei General Tributària que permet fer consignacions de dipòsits, i el concepte de finestreta única, que validen absolutament el pagament d’impostos estatals a l’ATC.

De fet, la mateixa delegada del Govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna, només ha recorregut els acords dels plens dels ajuntaments que demanen de fer sobirania fiscal, perquè entén que no és de la seva competència, però no ha recorregut, en cap cas conegut, el pagament a l’ATC quan s’ha fet per decret d’alcaldia ( cas d’Alella i d’altres municipis) sense passar pel ple, perquè sap que és una acció absolutament legal dins l’ordenament jurídic espanyol.