Ambaixada d’Alemanya
 
Consolat
d’Alemanya
 
Senyor ambaixador Peter Tempel Senyor cònsol general Peter Rondorf Calle Fortuny, 8 Torre Mapfre 28010 Madrid Carrer de la Marina, 16-18, 30a 08005 Barcelona
 Assumpte: Carta oberta Barcelona, 10
d’abril 2018
 
Benvolgut ambaixador Peter Tempel, benvolgut cònsol general Peter Rondorf, Ens adrecem a vostès, com a representants dels alemanys residents a Catalunya, amb motiu d'una situació política actual, que també ens afecta. Nosaltres venim d'un país que ha après del passat, n'ha sortit enfortit i on actualment hi ha un sentit democràtic molt desenvolupat. La democràcia és el requisit bàsic per garantir els drets humans i, sobretot, les garanties individuals de tots els ciutadans, com la llibertat d'expressió o la ideologia política. Tanmateix, tenim la sensació, que actualment el govern central espanyol no els garanteix i és lluny de complir les idees i regles democràtiques europees. El dret d'autodeterminació és un dret humà. Per què el poble català no hauria de gaudir d'aquest dret? Quan es pren la llibertat d'elecció als ciutadans, prenem el camí que ens retorna a un règim autoritari. El renaixement dels antics imperis a costa del drets fonamentals és la fórmula del progrés democràtic del segle XXI? Els membres del govern de Catalunya, elegits en eleccions lliures, han estat cessats per motius completament absurds i han estat acusats i empresonats per "desobediència". Altres han hagut de marxar a l'exili o són requerits a l'estranger amb euroordres. No obstant d'això, en realitat, no s'acusa els polítics, sinó les conviccions dels seus votants. Es prova de forçar l'obediència dels ciutadans. I arribats a aquest punt, com a demòcrates, tenim clar que quan un estat ha de forçar l'obediència dels seus ciutadans a través de violència, és perquè ha perdut tota legitimitat democràtica. Ara, Alemanya s'ha vist involucrada en aquesta manca de legitimitat del govern i la justícia de l'Estat espanyol envers els catalans i ja no pot restar-ne al marge. Ara, cal implicació política per defensar i garantir els valors democràtics europeus. Contràriament a la declaració del portaveu del govern alemany, Espanya no es va convertir en un estat constitucional després de la mort de Franco. Espanya és un Estat en el qual la gent incita la policia militar amb crits d' "a por ellos" contra votants pacífics. És un Estat que per llei va absoldre a tots els criminals del franquisme i en el qual es destinen diners públics a la fundació del dictador Francisco Franco. És un estat que va protegir als criminals de guerra alemanys i en cap moment no va cooperar activament pel que fa a les ordres internacionals de les seves detencions. És un Estat en el qual es defineix com a malalts la gent que pensa diferent, és un Estat on Carles Puigdemont és amenaçat d'acabar com un dels seus predecessors, l'expresident Lluís Companys, que va ser executat. És un Estat que persegueix jurídicament gent que fa crides al pacifisme i defensa les manifestacions no violentes. Amnistia Internacional, l'ONU i el Tribunal Europeu de Drets Humans ja han assenyalat el perillós declivi de la democràcia a Espanya. Alemanya no deu extradir a Carles Puigdemont a un Estat com aquest, on probablement no pot comptar amb un judici just segons les directrius democràtiques europees.